ΜΗΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

… τί σημαίνει ἡ ἔκφραση: «Διά γυναικός πηγάζει τά κρείττω»;

Σύμφωνα μέ τό γνωστό βυζαντινό ἀνέκδοτο, ἡ Εὐφροσύνη, ἡ μητριά τοῦ βασιλιᾶ Θεόφιλου, φρόντισε νά συγκεντρωθοῦν στήν Κωνσταντινούπολη οἱ πιό ὄμορφες νέες ἀπ’ ὅλο τό Βυζαντινό κράτος, γιά νά διαλέξει ὁ Θεόφιλος τή μελλοντική γυναῖκα του. Τήν προσοχή τοῦ βασιλιᾶ τράβηξε τότε ἡ Κασσιανή (ἢ Εἰκασία). Τήν πλησίασε καί ἁπλώνοντας νά τῆς δώσει τό δεῖγμα […]

ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ