Ο ΙΕΡΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ

Ο ΙΕΡΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

Τίμα τόν πατέρα σου καί τή μητέρα σου (Ἐξ. 20:12), γιατί μέσῳ αὐτῶν σ’ ἔφερε στή ζωή ὁ Θεός καί αὐτοί, μετά τόν Θεό, εἶναι αἴτιοι γιά τό ὅτι ὑπάρχεις. Κι ἐσύ, λοιπόν, μετά τόν Θεό, αὐτούς θά τιμήσεις καί θ’ ἀγαπήσεις, ἐφόσον, βεβαίως, ἡ ἀγάπη σου σ’ ἐκείνους συντελεῖ στό ν’ ἀγα- πήσεις τόν Θεό. Ἂν ὅμως δέν συντελεῖ, φεύγα ἀπό κοντά τους ἀμέσως. Ἂν ἐπιπλέον σοῦ εἶναι καί ἐμπόδιο και μάλιστα στήν ἀληθινή καί σωτήρια πίστη, ἐπειδή ἔχουν ἄλλη πίστη, δέν θά φύγεις μονάχα ἀλλά καί θ’ ἀπαρνηθεῖς καί αὐτούς καί ὅλους, μ’ ὅσους ἔχεις συγγένεια ἢ φιλία ἢ ἄλλη σχέση καί τά ἴδια σου τά μέλη καί τίς ἐπιθυμίες τους καί τό σῶμα σου ὁλόκληρο καί τήν διά τοῦ σώματος σχέ- ση σου μέ τά πάθη. Γιατί ὁ Χριστός εἶπε: «Ὅποιος δέν ἀπαρνιέται τόν πατέρα του καί τή μητέρα του, τή γυναῖκα του καί τά παιδιά του, τούς ἀδελφούς καί τίς ἀδελ- φές του, ἀκόμα καί τήν ἴδια του τή ζωή καί δέν σηκώνει τόν σταυρό του καί δέν μέ ἀκολουθεῖ, δέν εἶναι ἄξιος γιά μαθητής μου» (πρβλ. Λουκ. 14:26-27· Ματθ. 10:37). Αὐτά γιά τούς σαρκικούς γονεῖς, τούς ἀδελφούς καί τούς φίλους. Ἐκείνους, ὅμως, πού ἔχουν τήν ἴδια πίστη μ’ ἐσένα καί δέν σ’ ἐμποδίζουν ἀπό τήν σωτηρία, καί θά τούς τιμήσεις καί θά τούς ἀγαπήσεις. Κι ἂν πρέπει νά τιμᾶς ἔτσι τούς σαρκικούς γονεῖς σου, πόσο περισσότερο πρέπει νά τιμήσεις καί ν’ ἀγαπήσεις τούς πνευματι- κούς σου πατέρες; Αὐτοί σέ μετέφεραν ἀπό τήν ἁπλή βιολογική ζωή στήν πνευμα- τική ζωή τῆς ἀρετῆς· σοῦ μετέδωσαν τό φωτισμό τῆς γνώσεως· σοῦ δίδαξαν τήν ἀλήθεια· σέ ἀναγέννησαν μέ τό λουτρό τῆς παλιγγενεσίας· ἔβαλαν μέσα σου τήν ἐλπίδα τῆς ἀναστάσεως, τῆς ἀθανασίας καί τῆς οὐράνιας βασιλείας· σ’ ἔκαναν, ἀπό ἀνάξιο, ἄξιο τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν καί ἀπό ἐπίγειο, οὐράνιο καί ἀπό πρόσκαιρο, αἰώνιο καί γιό καί μαθητή ὄχι ἀνθρώπου, ἀλλά τοῦ θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού σοῦ χάρισε τό Πνεῦμα, τό ὁποῖο κάνει τούς ἀνθρώπους παιδιά τοῦ Θεοῦ, καί πού εἶπε: «Μήν ὀνομάσετε κανέναν πατέρα ἤ ἀρχηγό σας στή γῆ, γιατί ἕνας εἶναι ὁ πατέρας καί ὁ ἀρχηγός σας, ὁ Χριστός» (πρβλ. Ματθ. 23:9-10).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *