…τί ὀνομάζεται «Τριώδιο»;

ΜΗΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ...

Τριώδιο λέγεται τό λειτουργικό βιβλίο πού περιέχει ὑμνολογικό ὑλικό, κυρίως τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τοῦ Ὄρθρου καί χρησιμοποιεῖται μαζί μέ τό Μηναῖο καί τήν Παρακλητική στίς Ἱερές Ἀκολουθίες τῆς περιόδου ἀπό Κυριακῆς τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου μέχρι τό Μεγάλο Σάββατο. Τριώδιο, ὅμως, λέγεται καί ἡ περίοδος πού καλύπτει:

α. Τίς τρεῖς ἑβδομάδες πρίν ἀπό τή Μεγάλη Τεσσαρακοστή (22 ἡμέρες).
β. Τή Μεγάλη Τεσσαρακοστή (40 ἡμέρες, ἀπό τήν Καθαρά Δευτέρα μέχρι τήν

Παρασκευή πρίν ἀπό τό Σάββατο τοῦ Λαζάρου).
γ. Τίς δύο ἡμέρες Σάββατο τοῦ Λαζάρου καί Κυριακή τῶν Βαΐων (συνδετικές

ἡμέρες τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς μέ τή Μεγάλη Ἑβδομάδα). δ. Τή Μεγάλη Ἑβδομάδα (6 ἡμέρες).

Ὀνομάζεται Τριώδιο, γιατί πολλοί ἀπό τούς ὕμνους πού περιλαμβάνει, τούς λε- γόμενους Κανόνες, δέν περιέχουν 9 ἢ 8 ὠδές, ἀλλά τρεῖς ὠδές (=Τρι-ώδιον). Ἡ περίοδος τοῦ Τριωδίου ἔχει σκοπό νά μᾶς προετοιμάσει μέ νηστεία, προσευχή καί μετάνοια, γιά νά ὑποδεχθοῦμε τά Ἅγια Πάθη τοῦ Κυρίου μας καί τήν ἔνδοξη Ἀνάστασή Του.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *