Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

Πρῶτον, ὁ Ἀρχιερεύς ἱερομάρτυς Γα- βριήλ «καί ἔτυχε νά βαπτίσῃ ἕναν Ἑβραῖον ὁπού ἐπιστευσεν εἰς τόν Χριστόν, oἱ ἐκεῖσε εὐρισκόμενοι Ἑβραῖοι, ὡς χριστιανομάχοι, ἐπῆγαν εἷς τόν βεζύ- ρην, ὄντα τότε μετά τοῦ βασιλέως εἷς τήν Προύσσαν καί ἔκατηγορησαν ψευδῶς τόν ἀρχιερέα, ὅτι ἔβαπτισεν ἕναν Τοῦρκον. ὉἍγιόν τοῦ λέγει μέ μεγάλον θυμόν: ἐπει- δή ἐτόλμησες νά βάπτισῃς Τοῦρκον, […]

Όλο το άρθρο

Η ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Σ ̓ἕνα ἐξαίσιο βιβλίο πού ἔγραψε γιά τή σημασία τῆς Εἰκόνας ὁ ὀρθο- δοξώτατος καί εὐσεβέστατος Λε- ωνίδας Οὐσπένσκης, καθηγητής τῆς εἰκο- νογραφίας στό Ὀρθόδοξο Ρωσσικό Ἰνστι- τοῦτο τῆς Γαλλίας (τέτοιοι καθηγητές εἶναι σεβαστοί, γιατί εἶναι ἐχθροί τῶν ὑπόπτων νεωτεριστῶν), λέγει τά παρακάτω λόγια: «Τόν καιρό τῶν εἰκονομάχων, κατά τόν η ́ καί θ ́ αἰῶνα, […]

Όλο το άρθρο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

«…Εὐχαριστῶ τίς μακριές σειρές τῶν προγόνων, πού δούλεψαν τή φωνή,τήν τεμάχισαν σέ κρίκους, τήν κάμαν νοήματα, τή σφυρηλάτησαν ὅπως τό χρυσάφι οἱ μεταλλουργοί καί ἔγινε Ὅμηροι, Αἰσχύλοι, Εὐαγγέλια κι ἄλλα κοσμήματα…» Νικηφόρος Βρεττάκος, «Ὁ ἀγρός τῶν λέξεων» Στίς 26 Σεπτεμβρίου τοῦ 1959 ὁ ἀεί- μνηστος καθηγητής καί πρωθυπουρ- γός Ξενοφῶν Ζολώτας εἶχε ἐκφωνή- σει στήν […]

Όλο το άρθρο