Ποιοί εἶναι οἱ «εἰδικοί ἐπιστήμονες» πού εἰσηγήθηκαν νά φορᾶνε μάσκα ἀκόμα καί τά παιδιά;

Η σχετική Ὑπουργική Ἀπόφαση περί ὑποχρεωτικῆς μασκοφορίας σέ Δημοτικά, Γυμνάσια καί Λύκεια μνημονεύει τήν ἀπό 20.8.2020[ν.ἡμ.] εἰσήγηση τῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς Προστασίας τῆς Δημόσιας Ὑγείας ἔναντι τοῦ Κορωνοϊοῦ. Παραδόξως, ἂν καί ἡ εἰσήγηση αὐτή ἀποτελεῖ αἰτιολογίαὙπουργικῆς Ἀπόφασης, ὡστόσο δέν βρίσκεται πουθενά ἀναρτημένη ἢ δημοσιοποιημένη ὅσο καί ἂν ψάξαμε. Οὔτε τηλεφωνικά στὰ ἁρμόδια ὑπουργεῖα Παιδείας καί Ὑγείας […]

Όλο το άρθρο