Ο ΙΕΡΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ

Τίμα τόν πατέρα σου καί τή μητέρα σου (Ἐξ. 20:12), γιατί μέσῳ αὐτῶν σ’ ἔφερε στή ζωή ὁ Θεός καί αὐτοί, μετά τόν Θεό, εἶναι αἴτιοι γιά τό ὅτι ὑπάρχεις. Κι ἐσύ, λοιπόν, μετά τόν Θεό, αὐτούς θά τιμήσεις καί θ’ ἀγαπήσεις, ἐφόσον, βεβαίως, ἡ ἀγάπη σου σ’ ἐκείνους συντελεῖ στό ν’ ἀγα- πήσεις τόν Θεό. […]

Όλο το άρθρο