… τί σημαίνει ἡ ἔκφραση: «Διά γυναικός πηγάζει τά κρείττω»;

Σύμφωνα μέ τό γνωστό βυζαντινό ἀνέκδοτο, ἡ Εὐφροσύνη, ἡ μητριά τοῦ βασιλιᾶ Θεόφιλου, φρόντισε νά συγκεντρωθοῦν στήν Κωνσταντινούπολη οἱ πιό ὄμορφες νέες ἀπ’ ὅλο τό Βυζαντινό κράτος, γιά νά διαλέξει ὁ Θεόφιλος τή μελλοντική γυναῖκα του. Τήν προσοχή τοῦ βασιλιᾶ τράβηξε τότε ἡ Κασσιανή (ἢ Εἰκασία). Τήν πλησίασε καί ἁπλώνοντας νά τῆς δώσει τό δεῖγμα […]

Όλο το άρθρο

…τί σημαίνει ἡ ἔκφραση «Νενίκηκάς με, Ναζωραῖε»;

Ὁ Ἰουλιανός ὁ Παραβάτης (331-363 μ.Χ.) κάτω ἀπό τήν ἐπίδραση τῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφίας, τήν ὁποία εἶχε αἰσθανθεῖ βαθύτατα καί τόν θαυμασμό του πρός τόν ἀρχαῖο ἑλληνικό πολιτισμό, ὅταν ἔγινε αὐτοκράτορας στό Βυζάντιο, ἀποκήρυξε τόν Χριστιανισμό καί ὀνομάστηκε γι’ αὐτό παραβάτης καί ἐπιχείρησε νά ξανα- φέρει πίσω τήν εἰδωλολατρεία, σάν ἐπίσημη θρησκεία τοῦ κράτους. Στήν προ- […]

Όλο το άρθρο

…τί σημαίνει ἡ λέξη «μαμμόθρεφτο»;

Μαμμόθρεφτο: ἀπό τό ἰταλικό mammolo=βρέφος Λέγεται πώς μαμούρα ἦταν ἡ βοηθός τῆς μαμῆς-μαίας (μάμες ἦταν οἱ πολύ- ξερες ἀπό γέννες γιαγιάδες), ἡ ὁποία ἔκανε τίς δευτερεύουσες δουλειές κατά τή γέννα. Ἔπλενε τά ροῦχα, ἔφερνε τό νερό, καθάριζε τό μέρος κλπ. Ἔτσι, μα- μοῦρες ἦταν οἱ ὑπηρέτριες αὐτές. Μαμμόθρεφτο, λοιπόν, ἢ μαμούθρεφτο ἦταν τό καλομαθημένο παιδί, […]

Όλο το άρθρο

…τί ὀνομάζεται «Τριώδιο»;

Τριώδιο λέγεται τό λειτουργικό βιβλίο πού περιέχει ὑμνολογικό ὑλικό, κυρίως τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τοῦ Ὄρθρου καί χρησιμοποιεῖται μαζί μέ τό Μηναῖο καί τήν Παρακλητική στίς Ἱερές Ἀκολουθίες τῆς περιόδου ἀπό Κυριακῆς τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου μέχρι τό Μεγάλο Σάββατο. Τριώδιο, ὅμως, λέγεται καί ἡ περίοδος πού καλύπτει: α. Τίς τρεῖς ἑβδομάδες πρίν ἀπό τή Μεγάλη […]

Όλο το άρθρο

..ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΛΕΞΗ ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

Ἡλέξη «κόσμος» ἔχει στήν ἁγία Γρα- φή δύο σημασίες: 1. Σημαίνει ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότη- τα. Τήν σημασία αὐτήν τήν εὑρίσκο- με στά χωρία πού ἀκολουθοῦν· καί σέ ἄλλα πολλά: – «Οὕτως ἠγάπησεν ὁ Θεός τόν κόσμον, ὥστε τόν Υἱόν Αὐτοῦ τόν Μονογενῆ ἔδωκε, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς Αὐτόν μή ἀπόληται, ἀλλ’ ἔχῃ ζωήν αἰώνιον. οὐ γάρ […]

Όλο το άρθρο