Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

Πρῶτον, ὁ Ἀρχιερεύς ἱερομάρτυς Γα- βριήλ «καί ἔτυχε νά βαπτίσῃ ἕναν Ἑβραῖον ὁπού ἐπιστευσεν εἰς τόν Χριστόν, oἱ ἐκεῖσε εὐρισκόμενοι Ἑβραῖοι, ὡς χριστιανομάχοι, ἐπῆγαν εἷς τόν βεζύ- ρην, ὄντα τότε μετά τοῦ βασιλέως εἷς τήν Προύσσαν καί ἔκατηγορησαν ψευδῶς τόν ἀρχιερέα, ὅτι ἔβαπτισεν ἕναν Τοῦρκον. ὉἍγιόν τοῦ λέγει μέ μεγάλον θυμόν: ἐπει- δή ἐτόλμησες νά βάπτισῃς Τοῦρκον, […]

Όλο το άρθρο

Η ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Σ ̓ἕνα ἐξαίσιο βιβλίο πού ἔγραψε γιά τή σημασία τῆς Εἰκόνας ὁ ὀρθο- δοξώτατος καί εὐσεβέστατος Λε- ωνίδας Οὐσπένσκης, καθηγητής τῆς εἰκο- νογραφίας στό Ὀρθόδοξο Ρωσσικό Ἰνστι- τοῦτο τῆς Γαλλίας (τέτοιοι καθηγητές εἶναι σεβαστοί, γιατί εἶναι ἐχθροί τῶν ὑπόπτων νεωτεριστῶν), λέγει τά παρακάτω λόγια: «Τόν καιρό τῶν εἰκονομάχων, κατά τόν η ́ καί θ ́ αἰῶνα, […]

Όλο το άρθρο

Ο ΙΕΡΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ

Τίμα τόν πατέρα σου καί τή μητέρα σου (Ἐξ. 20:12), γιατί μέσῳ αὐτῶν σ’ ἔφερε στή ζωή ὁ Θεός καί αὐτοί, μετά τόν Θεό, εἶναι αἴτιοι γιά τό ὅτι ὑπάρχεις. Κι ἐσύ, λοιπόν, μετά τόν Θεό, αὐτούς θά τιμήσεις καί θ’ ἀγαπήσεις, ἐφόσον, βεβαίως, ἡ ἀγάπη σου σ’ ἐκείνους συντελεῖ στό ν’ ἀγα- πήσεις τόν Θεό. […]

Όλο το άρθρο

..ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΛΕΞΗ ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

Ἡλέξη «κόσμος» ἔχει στήν ἁγία Γρα- φή δύο σημασίες: 1. Σημαίνει ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότη- τα. Τήν σημασία αὐτήν τήν εὑρίσκο- με στά χωρία πού ἀκολουθοῦν· καί σέ ἄλλα πολλά: – «Οὕτως ἠγάπησεν ὁ Θεός τόν κόσμον, ὥστε τόν Υἱόν Αὐτοῦ τόν Μονογενῆ ἔδωκε, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς Αὐτόν μή ἀπόληται, ἀλλ’ ἔχῃ ζωήν αἰώνιον. οὐ γάρ […]

Όλο το άρθρο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

«…Εὐχαριστῶ τίς μακριές σειρές τῶν προγόνων, πού δούλεψαν τή φωνή,τήν τεμάχισαν σέ κρίκους, τήν κάμαν νοήματα, τή σφυρηλάτησαν ὅπως τό χρυσάφι οἱ μεταλλουργοί καί ἔγινε Ὅμηροι, Αἰσχύλοι, Εὐαγγέλια κι ἄλλα κοσμήματα…» Νικηφόρος Βρεττάκος, «Ὁ ἀγρός τῶν λέξεων» Στίς 26 Σεπτεμβρίου τοῦ 1959 ὁ ἀεί- μνηστος καθηγητής καί πρωθυπουρ- γός Ξενοφῶν Ζολώτας εἶχε ἐκφωνή- σει στήν […]

Όλο το άρθρο