..ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΛΕΞΗ ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

Ἡλέξη «κόσμος» ἔχει στήν ἁγία Γρα- φή δύο σημασίες: 1. Σημαίνει ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότη- τα. Τήν σημασία αὐτήν τήν εὑρίσκο- με στά χωρία πού ἀκολουθοῦν· καί σέ ἄλλα πολλά: – «Οὕτως ἠγάπησεν ὁ Θεός τόν κόσμον, ὥστε τόν Υἱόν Αὐτοῦ τόν Μονογενῆ ἔδωκε, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς Αὐτόν μή ἀπόληται, ἀλλ’ ἔχῃ ζωήν αἰώνιον. οὐ γάρ […]

Όλο το άρθρο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

«…Εὐχαριστῶ τίς μακριές σειρές τῶν προγόνων, πού δούλεψαν τή φωνή,τήν τεμάχισαν σέ κρίκους, τήν κάμαν νοήματα, τή σφυρηλάτησαν ὅπως τό χρυσάφι οἱ μεταλλουργοί καί ἔγινε Ὅμηροι, Αἰσχύλοι, Εὐαγγέλια κι ἄλλα κοσμήματα…» Νικηφόρος Βρεττάκος, «Ὁ ἀγρός τῶν λέξεων» Στίς 26 Σεπτεμβρίου τοῦ 1959 ὁ ἀεί- μνηστος καθηγητής καί πρωθυπουρ- γός Ξενοφῶν Ζολώτας εἶχε ἐκφωνή- σει στήν […]

Όλο το άρθρο